Wat doen wij?

Het begeleiden en faciliteren van Uitkomstgerichte Zorg in Nederland door vraagstukken vanuit het werkveld te implementeren in de dagelijkse praktijk.
Voor de verschillende stromen maken we uitkomstdata inzichtelijk door middel van heldere visualisaties, die getoond kunnen worden in een dashboard. Een impressie van de mogelijkheden voor een dashboard is hieronder te zien. Neem voor meer informatie of een demonstratie contact op via het contactformulier!
Voor de stroom leren & verbeteren stroom voeren we in opdracht van het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ) een FIT-gap analyse uit waarbij we datasets voor zorgtrajecten (welke zijn opgesteld door UZ om het mogelijk te maken data te vergelijken tussen zorgorganisaties)
Zorgladder Technisch Kader
ipad
Voor de Samen Beslissen stroom maken we patiënt gerapporteerde uitkomstdata inzichtelijk door middel van een innovatieve applicatie die de data enerzijds uit vraagt en anderzijds ook direct terugkoppelt aan mensen met een chronische aandoening. De applicatie is van mensen met een chronische aandoening zelf, inzichten kunnen gedeeld worden met naasten en zorgverleners. Neem voor meer informatie of een demonstratie contact op via het  contactformulier!

Hoe gaat Stichting Zorgladder te werk?

Om zorginstellingen te ondersteunen bij de beweging richting Uitkomstgerichte Zorg volgen wij altijd de stappen van onze Way of Working. Door deze stappen samen met betrokken eindgebruikers te doorlopen zorgen we dat de ontwikkelde dashboards goed aansluiten op de praktijk en daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn.

  • Inventarisatie; deze fase wordt gebruikt voor een algemene inventarisatie van de aanleiding en het globale doel van het project. Vanuit Stichting Zorgladder wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn binnen de uitgesproken behoefte. Zo worden de intenties van beide partijen besproken en de behoefte opgehaald. Vervolgens worden de doelstelling en doelgroep bepaald en wordt er vanuit beide partijen een kernteam opgesteld.
  • Ontwikkeling; als start van de ontwikkelfase moet eerst bepaald worden welke data nodig is om het gewenste doel te behalen. Vervolgens zal gekeken moeten worden of deze data al verzameld wordt binnen de zorginstelling en hoe deze data uit de systemen gehaald kan worden. Stichting Zorgladder kan op ieder EPD en iedere data capture tool aansluiten. Gelijktijdig stelt Stichting Zorgladder visualisaties op, welke getoetst worden en iteratief aangepast worden aan de hand van ontvangen feedback.
  • Implementatie; het dashboard wordt getoetst bij eindgebruikers op bruikbaarheid en begrijpelijkheid. Hierin is ook aandacht voor het integreren van het dashboard in het zorgproces. Stichting Zorgladder begeleidt in de implementatie door middel van het geven van een training op locatie en het starten van een pilotfase. Hierin wordt het dashboard in de praktijk getoetst gedurende een vooraf bepaalde tijd.
  • Borging; we vinden het belangrijk om te blijven leren van zorginstellingen om goed te weten wat er speelt en wat er nodig is. Om deze reden worden er altijd evaluaties gepland. Na afronding van het project blijft Stichting Zorgladder bereikbaar voor vragen over alles rondom gebruik van het dashboard in de praktijk.

Surft jouw organisatie al mee op de golf?

Wil je meer weten over Stichting Zorgladder of ben je benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw instelling? Download hieronder de whitepaper of neem vrijblijvend contact op!

Stichting Zorgladder heeft subsidie ontvangen van het ministerie van VWS om als onafhankelijke stichting uitkomstdata landelijk bij elkaar te brengen en toegankelijk te maken. Stichting Zorgladder heeft geen winstoogmerk.

Download de whitepaper