Voorbeelden visualisaties

Voor de verschillende stromen maken we uitkomstdata inzichtelijk door middel van heldere visualisaties, die getoond kunnen worden in een dashboard. Een impressie van de mogelijkheden voor een dashboard is hieronder te zien. Neem voor meer informatie of een demonstratie contact op via het contactformulier!

Samen Beslissen

In dit dashboard worden de resultaten van ingevulde PROM vragenlijsten getoond. Door middel van symbolen wordt aangegeven hoe de patiënt scoort en of hij/zij verbetert of verslechtert is ten opzichte van het vorige meetmoment. De verschillende meetmomenten worden in één figuur weergegeven om het verloop in de tijd te kunnen zien.

Leren + Verbeteren

In het dashboard voor Leren & Verbeteren wordt de data op geaggregeerd niveau weergegeven. Data kan uitgesplitst worden per diagnose, per behandeling of per zorgverlener. Op deze manier wordt meer inzicht verkregen in de resultaten van behandelingen binnen de zorginstelling.

Surft jouw organisatie al mee op de golf?

Wil je meer weten over Stichting Zorgladder of ben je benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw instelling? Download hieronder de whitepaper of neem vrijblijvend contact op!

Stichting Zorgladder heeft subsidie ontvangen van het ministerie van VWS om als onafhankelijke stichting uitkomstdata landelijk bij elkaar te brengen en toegankelijk te maken. Stichting Zorgladder heeft geen winstoogmerk.

Download de whitepaper