Surf mee op de golf naar Uitkomstgerichte Zorg!

Het landelijke programma ‘Uitkomstgerichte Zorg’ is door het ministerie van VWS opgezet om zorgaanbieders te ondersteunen meer te doen met de verzamelde uitkomstdata. Dit met als doel om de zorg in Nederland continu te blijven verbeteren en patiënten zorg op maat aan te kunnen bieden. Stichting Zorgladder ondersteunt zorgorganisaties bij deze doelen, waarbij het vertalen en visualiseren van de verzamelde uitkomstdata naar bruikbare informatie centraal staat.

In bovenstaande infographic is de missie van Stichting Zorgladder visueel weergegeven. Bovenin wordt een ‘zee aan data’ getoond. Deze zee aan data bestaat uit zowel verzamelde klinische data als patiënt-gerapporteerde data (PROMs). Data om de context te kunnen duiden (diverse patiëntkenmerken) worden hierbij ook meegenomen.  Vervolgens maken we deze verzamelde ‘zee aan data’ inzichtelijk met behulp van heldere visualisaties. Dit kan onderverdeeld worden in 3 stromen (doelen):

  • Samen Beslissen; het bespreken van uitkomstdata tijdens het consult tussen zorgverlener en patiënt (om  gezamenlijk de best passende behandeling te kiezen)
  • Leren + Verbeteren; het bekijken en bespreken van uitkomstdata door zorgverleners onderling om de kwaliteit van zorg te verbeteren
  • Benchmarking; het landelijk bekijken en vergelijken van uitkomstdata tussen zorgorganisaties onderling om van elkaar te leren en daarmee de kwaliteit van zorg in Nederland te verbeteren

Surft jouw organisatie al mee op de golf?

Wil je meer weten over Stichting Zorgladder of ben je benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw instelling? Download hieronder de whitepaper of neem vrijblijvend contact op!

Stichting Zorgladder heeft subsidie ontvangen van het ministerie van VWS om als onafhankelijke stichting uitkomstdata landelijk bij elkaar te brengen en toegankelijk te maken. Stichting Zorgladder heeft geen winstoogmerk.

Download de whitepaper