Varices

Onder varices, oftewel spataderen, wordt iedere abnormale verwijding van een ader verstaan. In het algemeen wordt pas over spataderen gesproken wanneer duidelijk zichtbare blauwe en verdikte of voelbare, wat kronkelig verlopende aderen aanwezig zijn. Ze kunnen echter ook dieper in het lichaam voorkomen en zijn dan voor het oog niet direct zichtbaar. Meestal komen ze voor aan de benen.


De door de patiënt gerapporteerde uitkomsten van de behandeling van varices worden uitgevraagd door middel van drie vragenlijsten, namelijk de VEINES-QOL/Sym (VQS), Venous Clinical Severity Score (VCSS) en de EQ-5D-5L. Informatie over de afname van deze vragenlijsten zijn te vinden in het Handboek Varices.

Eczeem

Eczeem is een chronische huidaandoening waarbij klachten als jeuk, roodheid of kloofjes worden veroorzaakt door ontstekingsreacties. Er bestaan verschillende soorten eczeem.


De door de patiënt gerapporteerde uitkomsten van de behandeling van atopisch en constitutioneel eczeem worden uitgevraagd door middel van de Patient-Oriented Eczema Measure (POEM). Deze vragenlijst vraagt de patiënt naar de ernst van de klachten, uitgedrukt in de frequentie van zeven symptomen van eczeem in de afgelopen zeven dagen. Meer informatie over de afname van de POEM is te vinden in het Handboek Eczeem.

Cataract

Cataract, ook wel staar genoemd, is een vertroebeling van de ooglens. Deze vertroebeling ontstaat door samenklontering van eiwitten. Hierdoor valt licht minder goed door de lens met wazig zicht als resultaat.


De door de patiënt gerapporteerde uitkomsten van de behandeling van staar worden uitgevraagd door middel van de Catquest-9SF. De vragenlijst bestaat uit 9 vragen naar ervaren zichtbeperkingen. Meer informatie over de afname van Catquest-9SF is te vinden in het Handboek Cataract.

Proctologie (2021)

Proctologie houdt zich bezig met klachten en aandoeningen in het laatste stukje van de darm, de anus. De proctologie betreft een grote groep verschillende aandoeningen. 


De door de patiënt gerapporteerde uitkomsten van de behandeling van X en X worden uitgevraagd door middel van de Proctoprom. De vragenlijst bestaat uit 5 vragen die gaan over het toiletbezoek, de beperking in sociale omgang, relaties en intimiteit en de invloed van de klacht op de mate van zorgen die de patiënt zich hierover maakt. Momenteel wordt het handboek voor proctologie opgesteld.