PROMs en PREMs

De Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs) vragenlijsten worden gebruikt als basis voor het verzamelen van uitkomstmetingen. PROMs zijn door de patient gerapporteerde uitkomsten die het effect van een behandeling meten. PREMs richten zich op de ervaringen van de patiënt met de zorgaanbieder en worden aan het einde van het zorgproces gemeten. Om behandelingen te kunnen vergelijken, worden deze uitkomsten aangevuld met een verzameling van medische indicatoren.

Meting vóór en na de behandeling

Bij PROMs worden patiënten zowel voor als na de behandeling bevraagd. Zo wordt inzichtelijk in welke mate de patiënt herstelt, en hoe snel dat proces verloopt. 

PROMs kijken verder dan de behandeling alleen

Sommige groepen patiënten herstellen trager of sneller door condities die niet aan de behandeling zijn toe te schrijven. Zo kan bijvoorbeeld ook iemands geslacht, leeftijd, (over)gewicht of ASA-classificatie een rol spelen. Bij de berekening van de uitkomsten van zorg wordt hiermee rekening gehouden. 

Uitkomstmetingen voor specifieke aandoeningen en algemene toepassing

Sommige PROMs zijn voor een bepaalde aandoening ontwikkeld, andere zijn algemeen toepasbaar. Stichting Zorgladder werkt met beide typen PROMs. Bij de keuze van PROMs volgt Zorgladder altijd het advies van de wetenschappelijke verenigingen die bij een aandoening betrokken zijn.

PROMs voor specifieke aandoeningen

Met deze uitkomstmetingen kunnen aandoeningsspecifieke klachten in kaart worden gebracht en in de tijd worden gevolgd. De Catquest-9SF bij staar is hier een voorbeeld van.

PROMs voor algemene toepassing

Algemeen toepasbare PROMs, zoals de EQ-5D, meten de door de patiënt ervaren gezondheid in algemene zin. Ze brengen de gezondheidsstatus van een grote groep patiënten in kaart.

Uitkomstgerichte Zorg

De persoonlijke situatie is voor elke patiënt anders. Om een behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de situatie van de patiënt, moeten zijn of haar voorkeuren besproken worden en weten welke behandeling medisch gezien de beste uitkomst heeft. Hiervoor zijn inzichten in uitkomsten nodig.

Uitkomstinformatie geeft inzichten in welke factoren in het zorgproces leiden tot de beste resultaten voor de patiënt. Door expertise en positieve ervaringen tussen zorgverleners van verschillende zorginstellingen te delen, kan de geleverde zorg continu worden verbeterd.

De ontwikkeling naar Uitkomstgerichte Zorg (2018-2022) heeft twee doelen:

  1. Het bevorderen van Samen Beslissen op basis van uitkomstinformatie. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van levenskwaliteit voor de patiënt.
  2. Het leveren van kwaliteit door en het verhogen van werkplezier voor de zorgprofessional

Stichting Zorgladder faciliteert de beweging naar uitkomstgerichte zorg door zorgaanbieders te ondersteunen bij het inzichtelijk en toegankelijk maken van hun kwaliteit van zorg middels PROMs en PREMs. Sitchting Zorgladder draagt bij aan het genereren van (keuze)informatie voor zorgprofessionals en patiënten, zodat de juiste zorg op de juiste plek kan plaatsvinden.

Doet jouw organisatie al mee?

Samen uitkomstgerichte zorg in Nederland beter maken

Zorgladder Demo

Download de whitepaper