Meting vóór en na de behandeling

Bij PROMs worden patiënten zowel voor als na de behandeling bevraagd. Zo wordt inzichtelijk in welke mate de patiënt herstelt, en hoe snel dat proces verloopt. 

PROMs kijken verder dan de behandeling alleen

Sommige groepen patiënten herstellen trager of sneller door condities die niet aan de behandeling zijn toe te schrijven. Zo kan bijvoorbeeld ook iemands geslacht, leeftijd, (over)gewicht of ASA-classificatie een rol spelen. Bij de berekening van de uitkomsten van zorg wordt hiermee rekening gehouden. 

Uitkomstmetingen voor specifieke aandoeningen en algemene toepassing

Sommige PROMs zijn voor een bepaalde aandoening ontwikkeld, andere zijn algemeen toepasbaar. Stichting Zorgladder werkt met beide typen PROMs. Bij de keuze van PROMs volgt Zorgladder altijd het advies van de wetenschappelijke verenigingen die bij een aandoening betrokken zijn.

PROMs voor specifieke aandoeningen

Met deze uitkomstmetingen kunnen aandoeningsspecifieke klachten in kaart worden gebracht en in de tijd worden gevolgd. De Catquest-9SF bij staar is hier een voorbeeld van.

PROMs voor algemene toepassing

Algemeen toepasbare PROMs, zoals de EQ-5D, meten de door de patiënt ervaren gezondheid in algemene zin. Ze brengen de gezondheidsstatus van een grote groep patiënten in kaart.