Privacy FAQ

Welke persoonsgegevens worden door Stichting Zorgladder verwerkt?

Stichting Zorgladder ontvangt patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs), klinische uitkomsten en bijbehorende patiëntkenmerken van zorginstellingen.

Wat zijn de security standaarden van Stichting Zorgladder?

  • Data wordt opgeslagen volgens de hoogste beveiligingsstandaarden (NEN7510 en ISO27010)
  • Toegang tot data wordt conform NEN7513 gelogd op gescheiden systemen
  • Toegang tot persoonlijke gegevens (zoals leeftijd en ASA-classificatie) is met 2-factor authenticatie beveiligd (NEN7512)
    Meetbureaus, voor het verzamelen van PROMs, zijn NEN7510/ISO27001 gecertificeerd
  • Opslag van persoonlijke gegevens gebeurt in geïsoleerde ‘encrypted’ containers
  • Gescheiden opslag van medische uitkomsten en persoonlijke gegevens
  • Data-analyse gebeurt via een gescheiden systeem
  • Back-end systemen voor beheer worden beveiligd met multi-factor authenticatie

Van wie is de data die Stichting Zorgladder ontvangt?

De zorginstelling blijft eigenaar van de data.

Waarom verwerkt Stichting Zorgladder deze data?

Stichting Zorgladder werkt in opdracht van verschillende zorgaanbieders en het ministerie van VWS, om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te hebben en hiermee de kwaliteit van zorg te verbeteren. Stichting Zorgladder maakt hierbij gebruik van gegevens van verschillende zorgaanbieders. Deze gegevens zijn door de patiënt zelf in het kader van zijn of haar behandeling verstrekt aan zijn of haar zorgaanbieder (bv. ziekenhuis, kliniek of medisch centrum).

Moet de patiënt toestemming geven voor het gebruik van data in Zorgladder?

Ja. De zorgaanbieder vraagt toestemming aan de patiënt voor het gebruik van de gegevens ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

Levert Stichting Zorgladder de data ook aan bij andere partijen?

Stichting Zorgladder verstrekt de informatie met persoonsgegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van een overeenkomst tussen Stichting Zorgladder en een zorgaanbieder. Zo kan Zorgladder de data aanleveren bij andere organisaties, zoals een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) of andere dataverwerker.

Mag Zorgladder de data zonder overleg aan andere partijen beschikbaar stellen?

Nee. Stichting Zorgladder zal persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met voorafgaande toestemming.

Wie is er verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie?

De zorgaanbieder die de gegevens aanlevert draagt zorg voor de correctheid van de aangeleverde (bron)data. De correctheid van de geautomatiseerde verwerking, vanaf de Zorgladder API tot en met de terugkoppeling in Zorgladder, zijn de verantwoordelijkheid van Stichting Zorgladder. 

Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact met ons op via info@zorgladder.nl

Doet jouw organisatie al mee?

Samen uitkomstgerichte zorg in Nederland beter maken

Zorgladder Demo

Download de whitepaper