Over Zorgladder​

Het dataplatform Zorgladder is in 2015 gestart onder de vleugels van ZKN. Op 1 februari 2020 is Stichting Zorgladder (SZL) overgezet naar een onafhankelijke entiteit. SZL snapt het publiek belang van goede kwaliteit van zorg en faciliteert zorgaanbieders met de beweging naar Uitkomstgerichte Zorg. SZL heeft als onafhankelijke stichting en neutrale partij draagvlak om uitkomstdata landelijk bij elkaar te brengen en toegankelijk te maken. Hiervoor heeft SZL subsidie van het ministerie van VWS ontvangen om als Dienst van Algemeen Economisch Belang deze activiteiten uit te voeren. SZL heeft geen winstoogmerk.

Amely Hartgring

Bestuurder en operationeel manager SZL

Op 1 maart 2020 is Amely Hartgring – Franken gestart als operationeel manager en bestuurder van Stichting Zorgladder. Amely is na haar studie Medische Informatiekunde, begonnen bij PwC als adviseur binnen de gezondheidszorg. Daarna werkte Amely bij Quint, waar zij verantwoordelijk was voor de zorgtak als Client Director Healthcare. Amely is in 2015 gestart met het dataplatform Zorgladder. “Met Stichting Zorgladder willen wij een verdere beweging realiseren naar Uitkomstgerichte Zorg. SZL biedt onafhankelijk en toegankelijke informatie voor patiënten en zorgprofessionals.”

Maarten Erenstein

Bestuurder SZL, sr beleidsadviseur ZEGG

Maarten is werkzaam bij het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) als senior beleidsadviseur. Eerder was hij directeur van Stichting Benchmark GGZ. Deze organisatie verzamelde uitkomstgegevens van behandelingen in de GGZ en koppelde deze terug aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om te kunnen verbeteren. “Stichting Zorgladder biedt een platform dat kan helpen om de zorg meer uitkomst- en patiëntgericht te maken.

Tim Grevelink

Data-scientist SZL

Sinds 2015 werkt Tim als data-scientist in de gezondheidszorg. Met een achtergrond in de econometrie houdt Tim zich bij Stichting Zorgladder bezig met de vertaling van de informatiebehoeften naar de technische inrichting van Zorgladder. De doorontwikkeling van het Zorgladder portaal is dan ook één van zijn kernactiviteiten. Mochten er vragen zijn, dan staat Tim graag voor u klaar.

Polyee Tang

Adviseur Projecten & Implementatie SZL

Met de master Health Care Management op zak heeft Polyee speciale interesse voor zorgverbetering en gezondheidsbevordering. Ze vindt het belangrijk dat de persoonlijke beleving van patiënten centraal staat in de geleverde zorg en heeft hieraan kunnen bijdragen tijdens haar werkzaamheden in de Waardegedreven en Persoonsgerichte Zorg teams binnen het Erasmus MC. Graag zou ze deze visie mee willen nemen in haar rol als adviseur om de toegang tot relevante uitkomstinformatie te verbeteren en behandelingen nog beter af te kunnen stemmen op de persoonlijke wensen van de patiënt.

Jak Dekker

Vz Raad van Toezicht SZL, directeur Equipe Zorgbedrijven

Jak Dekker is sinds 1995 als eigenaar en algemeen directeur verbonden aan Equipe Zorgbedrijven. Equipe Zorgbedrijven is een groep van gespecialiseerde klinieken in Nederland en is actief in dermatologie, plastische chirurgie, algemene chirurgie en handchirurgie. Jak Dekker is een groot voorstander van ‘value based healthcare’. Binnen SZL vervult Jak de rol als voorzitter Raad van Toezicht.

Egge van der Poel

Lid Raad van Toezicht SZL, Clinical data-scientist, voorzitter Corona in Kaart en spreker

Sinds 2015 is Egge clinical data-scientist. Hij is gepromoveerd in de experimentele deeltjesfysica (superkleine elementaire deeltjes) met daarnaast een Bachelor als filosoof. Hij zocht en vond het Higgs-deeltje in de deeltjesversneller van CERN in Genève. Als Executive professor en met zijn grote verbindende kracht is Egge van absolute meerwaarde voor Stichting Zorgladder.

r.santifort.2

Robbert Santifort

Lid Raad van Toezicht SZL, sr associate Eversheds and Sutherland

Robbert is advocaat met uitgebreide kennis van IT en databeveiliging. Hij heeft ook uitgebreide kennis van nieuwe technologieën, zoals data analyse, blockchain en AI. Deze kennis en ervaring is dan ook onontbeerlijk voor Stichting Zorgladder.

Doet jouw organisatie al mee?

Samen uitkomstgerichte zorg in Nederland beter maken

Zorgladder Demo

Download de whitepaper